Megnézem

Szent Kard emlékmű

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Református emlékszoba és tájház Sólyban

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Árvalányhaj Sóly határában

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kinizsi könnye forrás Nagyvázsonyban

Nagyvázsony, Nagyvázsony

Értékőr: Nagyvázsony
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

A sólyi papírmalom

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kolbászos pogácsa

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kántás Károly életútja

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Szent Kard Fesztivál

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

"Pörkölt torta"

Nemesvámos, Nemesvámos

Értékőr: Bárdos Zoltán
Forrás: Nemesvámosi Ifjúsági Klub

Megnézem

Szemere László (mikológus, ornitológus)

Hárskút, Hárskút

Értékőr: Heblinger Gábor, Kauker Gergely, Tábori Ferenc,
Forrás: Helyi lakosok, Internet

Megnézem

Lindenbaum Német Nemzetiségi Dalkör

Hárskút, Hárskút

Értékőr: Heblinger Gábor, Kauker Gergely, Tábori Ferenc,
Forrás: Dalkör tagjai

Érték megnevezése

Bátyúi Református Templom


Település neve

Bátyú (Kárpátalja)


Adatfelvétel időpontja

2015.09.26.


Kategória

Bátyú, Kárpátalja


Értékőr neve

Barkaszi Erik


Adatfelvétel forrása

Bátyúi Református Templom Aranykönyve, Baraté Béla iskolaigazgató


Érték jellemzőinek rövid leírása

A Bátyúi Református Templom története.

Érték bemutatása

A Beregszászi járás Árpád-kori települése a Szernye-patak partján fekvő Bátyú, melynek lakói többségében a református vallást gyakorolják. A Bátyúi Református Egyházközség a Beregi Egyházmegye 1400 lelkes anyaegyháza. Leánygyülekezete Nagy- és Kisbakos (1930 – 1997). 1595-ben Bótrágyon református gyülekezet jött létre, melynek leánygyülekezetei Bátyú és Harangláb voltak. Azt, hogy Bátyú és Bótrágy egy anyaegyház volt, bizonyítja a fennmaradt legenda is:”A nagy esőzések miatt a megáradt patakok körülvették a falut, elvitték a fahidakat. Így a bótrágyi lelkipásztor nem tudott bejönni a faluba. Kijött a Papalja hídnak a bótrágyi oldalára. A bátyúi oldalon voltak a hívek. Így hirdette az igét, dicsőítette az Istent.” Az államhatalmak változása a szovjet éráig nem nagyon hatott a gyülekezet életére. Folyt az igehirdetés, működött a református elemi iskola. A háború után az egyház épületeit a szovjethatalom elvette, így próbálták megszüntetni teljesen a gyülekezetet. Ez nem sikerült. Sajnos a régi iratok, anyakönyvek megsemmisültek, elvesztek. 1944-ig majdnem semmilyen irat sincs, ami van, az is nagyon rossz állapotban van, rendszerezésre beszolgáltatták a református levéltárnak.  A templom története: A falu első lelkésze Ajtay Sámuel volt 1785 és 1786 között. Ekkor épült a falu első fatemploma. Az építés pontos idejéről sajnos pontos adat nincsen. Első kőtemploma 1802-ben épült fel, mely fazsindelyes volt. 1907-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban, leégett a templom, még a harangja is elolvadt. Ez a templom a mai Kossuth út 98 szám alatt volt. A gázvezeték lerakásakor bukkantak rá a templom alapzatára. Új temploma 1910-ben közadakozásból épült. Az egyház presbiterei faluról falura jártak a templomra gyűjteni. Hol pénzt, hol terményt adtak. A terményt eladták, a pénzt hozták haza. A templom terveit Katona György nyugalmazott mérnök készítette 1909. február 16-án. Bary Sándor lelkész és Demjén András gondnok 1909. április 1-én kötik meg a szerződést Bíró Lajos és Piffkó János építészekkel, akik jászberényiek. Az építés költsége 31954 korona volt. Az asztalos munkát Sutay Béla munkácsi asztalosmester végezte. A templom orgonáját, mely 8 regiszteres, Angster József és fia pécsi orgonamesterek készítették 348 koronáért. Az orgona felszentelése 1913. április 1-én volt. Az új templom megőrizte a régi, 1802-ben épült templom stílusjegyeit. Egy hajós, a nyugati homlokzat feletti kétszintes gúlasisakos tornya háromszögű oromzattal kapcsolódik a hajóhoz. Az oldal-homlokzaton két sorban vannak az ablakok. A templomot többször is javították a szigor évei alatt: 1960-ban, 1975-ben. Külső, belső javítást 1988-ban végeztek a templomon. 2001-ben pedig elvégezték a templomtető szerkezetének nagyjavítását. 2002-ben kicserélték a toronyablakokat és átfestették a tornyot.  A templom harangjai: A templom tornyában két harang lakik, kicsi és nagy (9 és 6 mázsásak). Rajtuk körben a következő felirat olvasható: Kis harang egyik oldalán – Isten dicsőségére öntették a Bátyúi ref. Hívek. Öntötte Egry Ferencz, Kisgejőc, 1910. Másik oldalán – Az atyának, fiúnak és szentlélek Istennek dicsőség adassék harangzengéssel. Nagy harangon körbe írva: Egyik oldalán – Jöjjetek hozzám mindnyájan. Máté 11:28 Másik oldalán- Bátyú, 1933 öntötte Egry Ferencz Kisgejőcön.

Képek