Megnézem

Szent Kard emlékmű

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Református emlékszoba és tájház Sólyban

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Árvalányhaj Sóly határában

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kinizsi könnye forrás Nagyvázsonyban

Nagyvázsony, Nagyvázsony

Értékőr: Nagyvázsony
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

A sólyi papírmalom

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kolbászos pogácsa

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kántás Károly életútja

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Szent Kard Fesztivál

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

"Pörkölt torta"

Nemesvámos, Nemesvámos

Értékőr: Bárdos Zoltán
Forrás: Nemesvámosi Ifjúsági Klub

Megnézem

Szemere László (mikológus, ornitológus)

Hárskút, Hárskút

Értékőr: Heblinger Gábor, Kauker Gergely, Tábori Ferenc,
Forrás: Helyi lakosok, Internet

Megnézem

Lindenbaum Német Nemzetiségi Dalkör

Hárskút, Hárskút

Értékőr: Heblinger Gábor, Kauker Gergely, Tábori Ferenc,
Forrás: Dalkör tagjai

Érték megnevezése

Nagy József lelkész munkássága és életútja


Település neve

Palágykomoróc (Kárpátalja)


Adatfelvétel időpontja

2015.09.15.


Kategória

Palágykomoróc, Kárpátalja


Értékőr neve

Szaniszló Erzsébet


Adatfelvétel forrása

Demjó Judit (Palágykomoróc), Varga Irén (Palágykomoróc)


Érték jellemzőinek rövid leírása

Nagy József palágykomoróci református lelkész volt, aki a vallástilalom ideje alatt titokban, házaknál végezte el a vallási szertartásokat. Hitét és egyházát a megfélemlítések miatt sem hagyta el.

Érték bemutatása

Az ungvári járási Palágykomorócon a református hitélet 2015-ben mintegy 440 éves múltra tekint vissza, református teploma pedig a XIII. században épült. Mint minden községben, így itt is a kommunista rendszer előtt az egyház rendelkezett vagyonnal: volt erdeje, legelője, szántóföldje, parókiája, iskolája és ehhez tartozó tanítói lakása. A kommunizmus ideje alatt az egyház vagyonait elkobozták, csak a templomot hagyták meg. Nagy József református lekészt a gyülekezet 1931. április 19-én választotta meg és 1978 –ban bekövetkezett halálig szolgált ott. Nagy József halk szavú, csendes, mást vallást tisztelő ember volt. Magas, derék, szőkésbarna hajú, gömbölyű arcú, vállas ember, aki motorbiciklivel járta a gyülekezeteit. Kétszer nősült. Első felesége meghalt, második felesége Ungváron élt és így ő is oda költözött. Bár felesége más vallású volt, mégis elkísérte férjét a szertartásokra. Négy gyermekük született. 1942-ben kezdeményezésére a parókiát a gyülekezet átépítette. Szívesen segítette a helyieknek a hivatalos ügyek intézésében. Szolgálati ideja alatt reggel és délután folyt istentisztelet, s ilyenkor a hívek a templomot mindig megtöltötték. 1944 novemberében a falut elérte a front. Harcok folytak, találatot kapott a parókia és a templom is. Ám a legsúlyosabb csapást mégis az jelentette, hogy az Északkeleti –Felvidék helyett a falu a Szovjetunió kötelékébe került. Elkezdődött az ateista uralom. Nagy Józsefet négy gyerekével kidobták a parókiáról, állatait és gépeit be kellett szolgáltatnia a kolhoznak. A legdurvább eszközökkel igyekeztek lelkileg megsemmisíteni a tiszteletest. A kilakoltatott családot Varga József fogadta be. Nagy József nem törődve a bajával tovább szolgált, és amikor a szomszédos gyülekezetekben nem volt lelkész, eljárt igét hirdetni a gálocsi és az ungtarnóci gyülekezetekbe is. Később Ungvárra költözött, de onnan is kijárt szolgálni, híveit bátorítani, Isten igéjét hírdetni. 1978. október 15-én még esketett, egy héttel később meghalt. Nagy József kitartása és szolgálati hűsége példaértékű mindenki számára. 47 évig hírdette isten igéjét, és még a legkilátástalanabb helyzetben is kitartott. Sok pap áttelepült vagy abba hagyta a szolgálatot, Nagy József azonban nem ezt tette. Titokban házaknál, esténként végezte el a tiltott egyházi szertartásokat: hitoktatást, esketést, keresztelést. A sztálinizmus korszaka nagy megpróbáltatásokat jelentett, s ezekben a lelkészek a legtöbb eseteben helyt álltak, hitükről bizonyságot tettek. A gyülekezetnek a háború idején szüksége volt a vigasztalásra, biztatásra, s a lelkészek munkájának köszönhetően a vallás minden tiltás és elnyomás ellenére a családok életében a középpontban maradt. A gyülekezetek nem gyengültek meg, bár nagyon megsínylették a sztálinizmus korszakát. Nagy József halálának 35. évfordulója alkalmából fából készült emléktáblát állítattak a palágykomoróci református templom partikusában. Az ötletgazda Kiss Béla volt, akit a lelkész keresztelt és ő is konfirmáltatott meg. Az emléktáblát Kovács Gabriella képzőművész készítette.