Megnézem

Szent Kard emlékmű

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Református emlékszoba és tájház Sólyban

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Árvalányhaj Sóly határában

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kinizsi könnye forrás Nagyvázsonyban

Nagyvázsony, Nagyvázsony

Értékőr: Nagyvázsony
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

A sólyi papírmalom

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kolbászos pogácsa

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Kántás Károly életútja

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

Szent Kard Fesztivál

Sóly, Sóly

Értékőr: Bikádi László
Forrás: Helytörténeti leírás

Megnézem

"Pörkölt torta"

Nemesvámos, Nemesvámos

Értékőr: Bárdos Zoltán
Forrás: Nemesvámosi Ifjúsági Klub

Megnézem

Szemere László (mikológus, ornitológus)

Hárskút, Hárskút

Értékőr: Heblinger Gábor, Kauker Gergely, Tábori Ferenc,
Forrás: Helyi lakosok, Internet

Megnézem

Lindenbaum Német Nemzetiségi Dalkör

Hárskút, Hárskút

Értékőr: Heblinger Gábor, Kauker Gergely, Tábori Ferenc,
Forrás: Dalkör tagjai

Érték megnevezése

A Rafajnaújfalui Református harang története (legendája)


Település neve

Rafajnaújfalu


Adatfelvétel időpontja

2015.10.08.


Kategória

Rafajnaújfalu, Kárpátalja


Értékőr neve

Nagy Csilla


Adatfelvétel forrása

Hegedüs Ida, Demeter Jolán, Nagy Elvira


Érték jellemzőinek rövid leírása

Minden településen, van olyan történet, amire büszkék az ott élők , szeretettel gondolnak rá és mesélik el mindenkinek. Rafajnaújfaluban az egyik ilyen történet a templom harangja. 1920-as évek elején sajnálatos okok miatt nem volt harangja a református templomnak. A külföldön szerencsétpróbáló és sikeresen hazatérő emberek adományából tudtak harangot készíttetni. A harangom ma is jól olvasható az adományozók nevei. Attól kezdve féltett kincse lett a falusiaknak a harang.

Érték bemutatása

Rafajnaújfalu Árpád-kori település. A helység alapítója valószínűleg a Roffain család, amely a XIII. században virágzott, majd pedig a XV. században a Csapi család birtokolja. 1566-ban a tatárok elpusztították, de a falut a helybeliek újjá építették. Református temploma az 1733-ból való fatemplom helyén épült fel 1828-ban, klasszicista jelleggel. Úrasztali edényei közül az egyik kehely a XVIII. századból származik. A hagyományaink és elődeink tisztelete mindig is nagyon fontos volt a helybelieknek. Büszkén, szeretettel és hálásan emlegetjük azokat a férfiakat, akiknek köszönhetjük a Református templom harangját. Az 1900-as évek elején Rafajnaújfalunak nem volt harangja. Ez nagyon fájó pont volt a helyieknek, mivel azonban nem voltak gazdagok, földművelésből éltek, nem tudtak harangot készíttetni. 1920-ban a jobb kereset reményében a férfiak elindultak Amerikába munkát keresni. Azt fogadták induláskor, hogy ha még haza tudnak térni, a keresetük egy részéből készítettnek harangot Rafajnaújfalunak, hogy itt is legyen harang. Négy év elteltével valóban elkészült a harang, amit Kisgejőcön készítettek Egry Ferenc, híres harangöntővel. Mivel minden Református templomban két harang van a nagyobbikat ajándékozták az Amerikából hazatérő férfiak, a kisebbiket pedig a Rafajnaújfalui Református hívek készítették. Mivel a két harang több mázsa volt, nem volt egyszerű a hazahozatala sem. Ökörszekérrel egy hétig hozták hazafelé, nehogy megsérüljön út közben. A harangon most is jól láthatóak a feliratok, mind az ajándékozók nevei, mind a készítő adatai. Sőt mindkét harangon található egy-egy igevers is, ami szintén jól olvasható. A két harang pontos szövege: Nagy harang szövege: „Ajándékozták Lénárt Károly Lénárt Áron Lénárt Imre Tóth Mihály Hegedüs Ignácz Hegedüs Sámuel és Badó Zsigmond. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme. Öntötte Egry Ferencz Kisgejőc 1924.” Kis harang szövege: „Öntette a Rafajna Újfalui Református egyház hívei. Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Öntötte Egry Ferencz Kisgejőc 1924.” A harangok minden csendülésénél eszünkbe juttatják azt az örökséget, amit ránk hagytak elődeink: a kitartást, a bátorságot, a hitet, és persze a harangot.

Képek

harang1 2harang2 harang3 harang4 harang5 harang6